Nieuw kennisportaal over Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie online

Nieuw kennisportaal over Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie online

Nieuwe regelgeving is op komst om arbeidsdiscriminatie te voorkomen. Zodra de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie heeft aangenomen, hebben werkgevers 9 maanden (na publicatie in het Staatsblad) tijd om aan nieuwe verplichtingen te voldoen bij het werven en selecteren van medewerkers.

In het nieuwe kennisportaal Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie kun je alvast kennisnemen van de nieuwe regels. Onderdeel hiervan is dat je een zogenaamde werkwijze moet hebben om (onbewuste) arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers geldt dat de werkwijze op schrift gesteld moet worden. In het portaal tref je ook beschikbare hulpmiddelen aan voor een goede invulling van het proces van werving en selectie. De Arbeidsinspectie krijgt een stevige handhavende rol in het toezicht op naleving van de regels.

De HR-commissie volgt het wetgevingstraject op de voet. De commissie zal verder ook ondersteuning bieden bij de naleving en betekenis geven aan de nieuwe regels (waaronder in ieder geval ook het beschikbaar stellen van een voorbeeldwerkwijze).