Nieuw kennisportaal over klokkenluiders online

Nieuw kennisportaal over klokkenluiders online

Op 18 februari 2023 is het grootste deel van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet scherpt bestaande wetgeving rondom klokkenluiders aan, als gevolg van een Europese richtlijn. Zie ook het eerdere ledenbericht over dit onderwerp. Omdat de aangepaste regels voor alle financiële adviseurs geldt, hebben we een kennisportaal over dit onderwerp gemaakt waar je kunt nalezen wat je moet regelen volgens de Wet bescherming klokkenluiders. 

Ook kun je in het portaal het webinar (van donderdag 16 maart) over dit onderwerp terugkijken. In dit webinar gaat Geert Vermeulen van De Integriteitscoördinator in op het waarom en het hoe rond de Wet bescherming klokkenluiders. Ook de sheets van de presentatie zijn via het kennisportaal te downloaden. De Integriteitscoördinator biedt  Adfiz-leden 20% korting op de dienstverlening die kan worden afgenomen.

In samenwerking met De Integriteitscoördinator is een model voor de verplichte klokkenluiderprocedure, inclusief onderzoeksprotocol opgesteld. Als Adfiz-lid kun je dit model gratis downloaden en aanpassen voor je eigen bedrijf. Tenslotte bevat het kennisportaal een checklist van het ministerie van Binnenlandse Zaken en een whitepaper inclusief stappenplan van De Integriteitscoördinator.  

>> Ga hier naar het kennisportaal

Uiteraard is het aan elk bedrijf om er zelf voor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders. Met de informatie die op het nieuwe kennisportaal is te vinden, helpen wij je om inzicht te krijgen in wat er wordt gevraagd in de wet.