Nieuw kennisportaal in de maak over het nieuwe pensioenstelsel

Nieuws
geplaatst op 5-5-2021  

Op dit moment is nieuwe wetgeving in voorbereiding om het pensioenstelsel per 1 januari 2022 ingrijpend aan te passen. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1 januari 2026 zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke regels. Pensioenadviseurs zullen hierbij een grote rol van betekenis spelen. Om je hierbij te ondersteunen ontwikkelen wij nu een kennisportaal Pensioenen dat specifiek gericht is op de inhoud en gevolgen van de invoering van een nieuw pensioenstelsel. 

Naast inhoudelijke informatie over wat in de pensioenwetgeving wijzigt zal het kennisportaal in ontwikkeling inzicht geven in de wettelijke fasen en deadlines van de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Daarnaast worden instrumenten geboden om het adviestraject te ondersteunen, zoals een format voor een transitieplan.  

In het Portaal komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Transitietraject en mijlpalen
  2. Nieuw fiscaal kader
  3. Eerbiedigende werking
  4. Compensatie
  5. Transitiehandleiding (SER)
  6. Norm keuzebegeleiding
  7. Experiment ZZP-ers
  8. Opnamen bedrag ineens 

We houden je via onze ledenberichten op de hoogte over de voortgang en verschijning van het nieuwe kennisportaal.

Categorien: Pensioenen