Nieuw datamodel helpt in strijd tegen autodiefstal

Nieuw datamodel helpt in strijd tegen autodiefstal

Een slim datamodel gaat verzekeraars en auto-industrie helpen om autodiefstal beter te bestrijden. Het diefstalrisicomodel is ontwikkeld door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en wordt uitgerold door het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).  

Het CCV ontwikkelt en beheert diverse keurmerken die erop gericht zijn Nederland veiliger en leefbaarder te maken, waaronder ook het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging. De keurmerken worden ontwikkeld met input van belanghebbenden vanuit de gehele sector en ondersteund door deskundigenpanels. Vanuit deze kennis is in samenwerking met enkele schadeverzekeraars een risicomodel ontwikkeld gebaseerd op het schadebedrag per voertuigmodel tot op uitvoeringsniveau. 

Het model combineert diverse data en biedt daarmee inzicht in welke modellen en uitvoeringen de hoogste schadelast veroorzaken. Het risicomodel hanteert een 'nearest neighbour'-benadering, waarbij voertuigen worden vergeleken met vergelijkbare modellen om een gewogen gemiddelde risicoscore te berekenen. Deze methode zorgt voor transparantie in de risicoberekening, iets wat essentieel is voor zowel de auto-industrie als verzekeraars. Dit betekent dat een nieuw model, zoals een elektrische Hyundai of een Mini, beoordeeld wordt op basis van eigenschappen en diefstalgegevens van vergelijkbare modellen. Verzekeraars kunnen daarop handelen door voor specifieke modellen aanvullende beveiligingseisen stellen. 

Het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging, dat de kwaliteit van alarm- en volgsystemen en de inbouwdeskundigheid waarborgt, wordt hierdoor belangrijker. Het VbV, waarbij alle schadeverzekeraars zijn aangesloten, pleit voor verplichte beveiliging voor auto’s met een hoog diefstalrisico of hoge schadelast. Daarnaast zet VbV in op het vergroten van het bewustzijn bij consumenten via hun website zichtopvoertuigcriminaliteit.nl, waar alle diefstal- en terugvinddata van voertuigen te vinden zijn. Ook kunnen autobezitters via de website autodiefstalcheck.nl controleren in welke risicoklasse hun auto valt.