NHG-grens naar € 435.000

NHG-grens naar € 435.000

Jaarlijks wordt de NHG-grens voor hypotheken die onder de NHG-garantie vallen aangepast. In 2023 is die grens € 405.000. Deze grens wordt per 2024 verhoogd naar € 435.000. Als de financiering voor energie besparende voorzieningen wordt meegenomen in de hypotheek, is dit bedrag nog 6% hoger.

De NHG-grens wordt jaarlijks gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Voor 2020 werd de hoogte van de NHG-grens gebaseerd op een gemiddelde huizenprijs van de drie meest recente maanden (juni tot en met augustus). Vanaf 2020 is de methodiek aangepast door stapsgewijs een langere terugkijkperiode te gebruiken. Deze terugkijkperiode is opgelopen naar 27 maanden.

De borgtochtprovisie, het eenmalige percentage wat iemand voor een hypotheek met NHG-garantie betaalt, blijft 0,6% over de hypothecaire lening.

NHG geeft aan dat vooral starters gebruik maken van de NHG-garantie: “NHG zet zich in voor een duurzaam en betaalbaar thuis, ook als het tegenzit. Dankzij de verhoging van de NHG-grens komen meer huizenkopers in aanmerking voor de voordelen van NHG, waaronder een veiligere financiële positie en een lagere rente. Met name starters maken veel gebruik van NHG.”

Leennormen

De leennormen in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK) worden per 1 januari 2024 ook aangepast. Eerder zijn de voorgenomen wijzigingen ter consultatie voorgelegd aan de markt. Vanuit Adfiz is gereageerd op deze consultatie. De definitieve leennormen per 2024 zijn nog niet gepubliceerd.

In onze reactie hebben wij met name aandacht gevraagd voor de extra financieringsmogelijkheid voor het verduurzamen van de woning. De voorgenomen wijzigingen zorgen ervoor dat mensen die een woning kopen met een beter energielabel een hogere hypotheek binnen de leennormen kunnen afsluiten. Dit geldt omgekeerd ook voor de financiering van energiebesparende voorzieningen: binnen de leennormen is hier meer ruimte voor als het energielabel van de woning slechter is. De motivatie is dat de energiebesparende voorzieningen kunnen worden terugverdiend tijdens de looptijd van de hypotheek, zodat een hogere hypotheek verantwoord is.

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilbug blijkt dat in 2021 de verkoop van een woning met energielabel F en G ongeveer € 30.000 minder opbrengt dan een woning met een beter energielabel 1. Deze trend zal, is onze verwachting, worden verstrekt door de aanpassingen in de TRHK per 2024 omdat consumenten bij de aankoop van een woning met een gunstiger energielabel meer kunnen lenen. Dit kan huiseigenaars stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen, maar zal er ook toe leiden dat de huizenprijzen van woningen met een goed energielabel extra kunnen stijgen.

Een ongewenst effect hiervan zal echter zijn dat vooral mensen met lagere inkomens financieel niet meer in staat zijn om een woning met een gunstig energielabel te kopen. Dit ondanks het bedrag wat per 2024 buiten beschouwing gelaten kan worden bij het vaststellen van de financieringslast bij de aankoop van een woning met een hoger energielabel. Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.

Meerdere marktpartijen hebben de laatste tijd gewezen op deze ongewenste ontwikkelingen.