Nedasco wijzigt samenwerkingsovereenkomst met addendum

Nedasco wijzigt samenwerkingsovereenkomst met addendum

Nedasco heeft in oktober van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst toegezonden aan het intermediair waarmee zij samenwerkt. Leden hebben ons benaderd om deze overeenkomst te beoordelen. Wij hebben dit gedaan en hebben vervolgens contact gezocht met Nedasco over ons commentaar. Dit heeft ertoe geleid dat Nedasco vorige week een addendum op de overeenkomst heeft toegestuurd aan advieskantoren.  

Nedasco heeft het merendeel van de aanpassingen opgenomen in een toegestuurd addendum die de samenwerkingsovereenkomst op punten verbeterd. Op een enkel belangrijk punt blijven we commentaar hebben.  

Zoals altijd wijzen we je erop dat het besluit om al dan niet een samenwerking aan te gaan op basis van deze overeenkomst altijd bij jezelf ligt. Ook wijzen we je erop dat als je bezwaren hebt tegen een nieuwe overeenkomst van welke aanbieder ook, het van belang is dat je dit schriftelijk bij de aanbieder meldt. Als je niet tijdig ageert tegen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de bemiddelingsactiviteiten voortzet met de betreffende aanbieder, mag de aanbieder ervan uitgaan dat je hebt ingestemd met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.