Model-arbeidsovereenkomsten en checklist toegevoegd aan WAB kennisportaal

Nieuws
geplaatst op 28-1-2020  

Sinds vorige week staat ons kennisdossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) online. In dit dossier vind je een overzicht van en uitleg over de nieuwe regels, zoals die per 1 januari 2020 gelden. Aan dit dossier zijn nu model-arbeidsovereenkomsten en een handige checklist toegevoegd. 

De aangeboden model-arbeidsovereenkomsten zijn: 
Bepaalde tijd korter dan 6 maanden 

 • Geen proeftijd toegestaan
 • Geen aanzegplicht bij afloop arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd gelijk aan of langer dan 6 maanden, korter dan 2 jaren 

 • Maximaal 1 maand proeftijd toegestaan 
 • Aanzegplicht minimaal 1 maand voor afloop arbeidsovereenkomst  

Bepaalde tijd gelijk aan of langer dan 2 jaren, korter dan 3 jaren 

 • Maximaal 2 maanden proeftijd toegestaan 
 • Aanzegplicht minimaal 1 maand voor afloop arbeidsovereenkomst 

Onbepaalde tijd met proeftijd 1 maand 

 • Proeftijd 1 maand 
 • Voorwaarde voor gebruik proeftijd: het is óf de eerste arbeidsovereenkomst óf een arbeidsovereenkomst waarbij de functie aanzienlijk en wezenlijk is gewijzigd/verzwaard 

Onbepaalde tijd met proeftijd 2 maanden 

 • Proeftijd 2 maanden 
 • Voorwaarde voor gebruik proeftijd: het is óf de eerste arbeidsovereenkomst óf een arbeidsovereenkomst waarbij de functie aanzienlijk en wezenlijk is gewijzigd/verzwaard 

Nulurencontract korter dan 6 maanden 

 • Geen proeftijd toegestaan 
 • Geen aanzegplicht bij afloop arbeidsovereenkomst 
 • Elke oproep door werkgever is voor minimaal 3 uren 
 • Elke oproep door werkgever minimaal 4 dagen voordat de werkzaamheden moeten worden verricht 
 • Werknemer in beginsel verplicht gehoor te geven aan oproep werkgever 

 

Categorien: Arbeidsmarkt