Ministerie van SZW vraagt aandacht voor de RI&E

Ministerie van SZW vraagt aandacht voor de RI&E

Elke werkgever die personeel in dienst heeft, inclusief uitzendkrachten en stagiaires, is verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E is een middel waarmee arbeidsrisico’s in het bedrijf in kaart gebracht kunnen worden. Vervolgens is het de bedoeling om een plan van aanpak op te stellen waarmee de geïnventariseerde risico’s verkleind kunnen worden. 

Als er zaken in het bedrijf wijzigen, moet de RI&E mogelijk bijgewerkt worden op basis van nieuwe of andere risico’s. Een RI&E uitvoeren is daarmee geen eenmalige gebeurtenis. Er wordt dan ook geadviseerd om in ieder geval elke drie jaar de RI&E te bekijken en eventueel bij te werken, ook als er geen grote wijzigingen in het bedrijf zijn doorgevoerd. 

Deze week zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief sturen aan een groot aantal ondernemers. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de RI&E. Misschien krijg je deze brief zelf voor je assurantiekantoor of mogelijk ontvangen een of meerdere relaties van je de brief. Dit kan leiden tot vragen over de RI&E. Het is goed daarop voorbereid te zijn. 

Daarom is het kennisportaal van Adfiz over de RI&E recent geüpdatet. Op het kennisportaal vind je aan de rechterkant een toolkit met verschillende hulpmiddelen om met informatie over de RI&E. Uiteraard geldt dat waar er op het kennisportaal wordt gesproken over ‘je klant’, je ook ‘je eigen kantoor’ kunt lezen. Ook zijn er linkjes opgenomen naar websites waar meer informatie te vinden is over de RI&E. Kom je er toch niet uit, mail dan naar info@adfiz.nl.