Minister onderzoekt verruiming overgangsrecht premievrije voortzetting arbeidsongeschiktheidspensioen

Minister onderzoekt verruiming overgangsrecht premievrije voortzetting arbeidsongeschiktheidspensioen

Samen met de sector, de Belastingdienst en het ministerie van Financiën bekijkt de minister wat mogelijke passende maatregelen kunnen zijn. Voor de volledigheid geeft ze aan dat het (verruimde) overgangsrecht geen verplichting zal zijn, maar de bevoegdheid zal geven om tussen werkgever, werknemer en verzekeraar afspraken te maken over de premievrije voortzetting bij wisseling van uitvoerder.