Minister Kaag: “Financiële instelling mag iemand niet alleen vanwege PEP-status weigeren”

Minister Kaag: “Financiële instelling mag iemand niet alleen vanwege PEP-status weigeren”

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ondermeer geregeld dat financiële instellingen verscherpt klantonderzoek moeten uitvoeren bij personen met de zogenaamde ‘PEP-status’. PEP staat voor Politically Exposed Persons. Het gaat hierbij om mensen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed, zowel in het buitenland als in Nederland. Ook directe familieleden en naaste geassocieerden van deze mensen vallen hieronder.  

De reden van het verscherpte klantonderzoek is dat relaties met personen die een prominente politieke functie bekleden, voor de financiële sector een groot reputatie- en juridisch risico met zich mee kunnen brengen. Dit geldt in het bijzonder wanneer die personen afkomstig zijn uit landen die een relatief hoge corruptiegraad hebben.  

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over signalen die ze kregen met betrekking tot de acceptatie van PEP’s door financiële instellingen. Volgens de Kamer zijn er gevallen bekend dat PEP’s en daaraan gerelateerde personen niet worden geaccepteerd of worden geroyeerd uit het klantenbestand in het kader van de Wwft, ook als er sprake is van een laag risico.  

Op de vraag van de Tweede Kamer of minister Kaag dit gerechtvaardigd vindt, antwoord zij stellig: “Nee, de maatregelen ten aanzien van PEPs, hun familieleden en naaste geassocieerden zijn uitdrukkelijk preventief van aard. Een zakelijke relatie afwijzen enkel en alleen omdat een klant een politiek prominente persoon is, druist dan ook in tegen de gedachte achter de Wwft en de Europese anti-witwasrichtlijn waarop de Wwft is gebaseerd.” Voor adviseurs is het goed om te weten dat een relatie niet alleen geweigerd kan worden door een financiële instelling omdat een persoon de status van PEP heeft. 

De volledige beantwoording van de Kamervragen door minister Kaag is te vinden op de site van de Tweede Kamer. In ons kennisportaal Sanctiewetgeving en witwassen kun je meer informatie vinden.