Met Adfiz-korting naar Verbondsbijeenkomst over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Met Adfiz-korting naar Verbondsbijeenkomst over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in werking. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging is noodzakelijk geworden door de toenemende complexiteit in de bouw. 

Tijdens de bijeenkomst (op 2 november) wordt ingegaan op de belangrijke rol die de verzekeringssector speelt bij het bieden van financiële zekerheid en aansturing van kwaliteitsborging. Wat zijn de praktische gevolgen van de wet? Welke instrumenten zijn er en hoe kan je deze inzetten om de kwaliteit (beter) te borgen? 

Als Adfiz-lid bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW) in plaats van € 69,- (excl. BTW). De (fysieke) bijeenkomst vindt bij het Verbond in Den Haag. 

>> meer informatie en aanmelden