Maatregelen als gevolg van het coronavirus

Nieuws
geplaatst op 13-3-2020  

Onderstaand bericht is vrijdag 13 maart verzonden naar de leden van Adfiz. Naar aanleiding van de op zondag 15 maart door de overheid bekend gemaakte, aangescherpte maatregelen, zijn de eerder gecommuniceerde data in dit bericht gewijzigd.

De overheid heeft gisteren de maatregelen en adviezen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen verscherpt. Deze maatregelen hebben alleen maar zin als ze zowel naar de letter als naar de geest worden nageleefd. Ik heb daarom – in samenspraak met het bestuur – de volgende maatregelen getroffen:

Adfiz-bureau medewerkers werken thuis; wel goed bereikbaar
De medewerkers werken vanaf nu vanuit huis en zijn goed telefonisch en per email bereikbaar. De vorig jaar gedane investeringen om onze automatiseringssystemen te updaten, maken het mogelijk om probleemloos op afstand met elkaar in de ‘cloud’ te werken. Voor nu is afgesproken dat deze situatie in ieder geval tot maandag 6 april duurt.

Het 033-nummer van het bureau in Amersfoort is doorgeschakeld, dus gewoon bereikbaar.  

Adfiz-bijeenkomsten opgeschort
Ook alle door het Adfiz-bureau georganiseerde bijeenkomsten zijn met onmiddellijke ingang opgeschort.

Opgeschorte bijeenkomsten
19 maart - Jong Management
25 maart - Ronde door het Land – Noord
2 april - Particulier Platform

Alle overige bijeenkomsten en vergaderingen, worden ofwel opgeschort of gaan telefonisch door. Betreffende deelnemers worden daarover separaat geïnformeerd. Voor nu is afgesproken dat deze situatie in ieder geval tot maandag 6 april duurt (week 14).

Week van het Geld
Onze partner Wijzer in Geldzaken heeft ook de Week van het Geld, die van 23 tot en met 27 maart zou plaatshebben, opgeschort. Dit betekent dat de gastlessen op scholen, waarvoor tientallen Adfiz-leden zich hadden aangemeld, vooralsnog niet doorgaan. Alle scholen en gastdocenten zijn hier inmiddels al van op de hoogte gebracht. Wanneer de 10e editie van de Week van het Geld wordt ingehaald, wordt in een later stadium bepaald.

Meer informatie
Voor nu is nog niet duidelijk of de Adfiz bijeenkomsten na bovengenoemde termijnen weer doorgaan. Dit hangt af van de door de overheid afgekondigde maatregelen en de effecten ervan. Uiteraard houd ik je op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Wil je jezelf ook op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus? Houd dan ons extranet in de gaten of raadpleeg de volgende sites:
Algemeen: Website Rijksoverheid over corona 
Gezondheidsvragen: RIVM 
Verzekeringsvragen: Verbond van Verzekeraars 
Ondernemersvragen: VNO-NCW 
Vragen over reizen naar buitenland: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Categorien: Vereniging coronavirus