Maandcolumn: Vaar je eigen koers

Nieuws
geplaatst op 4-6-2018  

Gezonde competitie is iets waar de oude Grieken – met de Olympische Spelen – al het belang van inzagen: het motiveert namelijk om continu het beste uit jezelf te willen halen. Niet voor niets is het maximaliseren van de motivatie van sporters nog steeds één van de belangrijkste pijlers onder de sportpsychologie; het is cruciaal voor het neerzetten van een optimale prestatie. 

Kijkend naar onze branche valt me op dat er – in zijn algemeenheid – wel het een en ander schort aan de motivatie. Niet dat de intrinsieke wil om optimaal te presteren ontbreekt, maar het wordt adviseurs niet makkelijk gemaakt om gemotiveerd te blijven. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat vermaledijde vakbekwaamheidssysteem in zijn huidige vorm. Want zeg nou zelf: wat is er uitdagend aan om de drie jaar verplicht een herexamen doen, waarbij steeds weer opnieuw wordt getoetst of je nog aan het minimumniveau voldoet? En al zet je wél een topprestatie neer, of dat nu gaat om een RMIA-titel of promotie in het verzekeringsrecht, als je aan de beurt bent, moet je nog steeds dat herexamen doen. Vrijstelling is praktisch gezien niet mogelijk. Dat is niet echt een constructie die inspireert om continu het beste uit jezelf te willen halen en je te ontwikkelen. Integendeel, het is er funest voor! Alle opleiders in onze branche bevestigen dat.  

Met die realiteit in het achterhoofd snap ik eerlijk gezegd ook wel waarom het in onze branche zo treurig is gesteld met de aanwas van jonge, energieke financieel specialisten met een frisse kijk op zaken als klantbenadering of met kennis van de nieuwste digitale technieken. De Generatie Y (grofweg de jongeren geboren tussen 1985 en 2000 en de eerste generatie die van jongs af aan is opgegroeid in een 'online wereld') stelt werkgeluk bijna op gelijke hoogte aan persoonlijk geluk. Die kiezen echt niet voor een toekomst waar regelgeving hun kansen op ontwikkeling dwarsboomt.   

Het roer moet om, dat moge duidelijk zijn. Daarom blijft Adfiz lobbyen voor een vernieuwd en gemoderniseerd vakbekwaamheidssysteem dat wél motiveert. Een systeem dat opleiders en keurmerken uitdaagt vernieuwende programma’s aan te bieden. En een systeem waarin om de drie jaar herexamen doen een optie is, maar geen onontkoombare verplichting. Een vakbekwaamheidsstelsel, kortom, dat inspeelt op de wens van iedere professional om zich te blijven verbeteren.   

Tegelijkertijd moeten we natuurlijk niet accepteren dat het huidige verplichte PE-examen op de lange termijn onze professionaliteit uitholt. Ik zou iedere adviseur daarom willen oproepen zichzelf eens een spiegel voor te houden en zich af te vragen of hij of zij zich nog voldoende ontwikkelt. Aan het aanbod kan het niet liggen: er zijn prachtige opleidingen en trainingen die ons helpen uit te blinken in ons vak. We hoeven er alleen maar gebruik van te maken.  
 
Wil je zelf de regie houden over je professionele ontwikkeling en werkgeluk? Wacht dan niet af tot het stelsel op de schop gaat, maar ga nu voor die ene opleiding die voor jou echt het verschil kan maken. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor je klant en voor de branche. Het is ook het meest krachtige signaal dat we met z'n allen richting wetgever kunnen afgeven: niet gehinderd door de opgelegde focus op minimumeisen varen we onze eigen koers om zo continu op topniveau te kunnen blijven presteren. Juist die houding zal de wetgever doen inzien dat een beter systeem ook daadwerkelijk beter werkt! 

 

Tot op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 juni.