Ledenvoordeel: Slim digitaal Inventarisatiemodel AOV-advies

Ledenvoordeel: Slim digitaal Inventarisatiemodel AOV-advies

Veel leden gebruiken het AOV inventarisatiemodel dat Adfiz in overleg de AFM heeft ontwikkeld. Digitaal op Maat stelt haar digitale formulier-techniek voor de AOV-inventarisatie zonder kosten ter beschikking aan alle Adfiz-leden. Zo kun je relaties op een klantvriendelijke manier dit formulier digitaal toesturen om dit, voorafgaand aan het adviesgesprek, door je relatie in te laten vullen. Door de smart-techniek van de formulieren vraag je relatie niet teveel, maar ook niet te weinig. Als adviseur kun je dan gelijk met de juiste informatie van start.

Alle kantoren ontvangen vanmiddag een aparte email met de inloggegevens voor Digitaal op Maat. 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Digitaal Op Maat
Tel: 085 – 7441180  || E-mail: support@digitaalopmaat.nl

Papieren inventarisatie

De PDF-formulieren zijn uiteraard ook nog steeds te gebruiken.

* Dit inventarisatiemodel is in overleg met de AFM ontwikkeld. Volgens de AFM kan het formulier, bij een juist gebruik ervan, bijdragen aan een goede inventarisatie. De uiteindelijke kwaliteit van de inventarisatie hangt af van de manier waarop het formulier wordt ingevuld. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke informatie uitgevraagd dient te worden om tot een goede inventarisatie te komen.

Meer ledenvoordeel

Regelmatig realiseren we nieuw ledenvoordeel. Bijvoorbeeld op gebied van opleidingen, evenementen, adviessoftware, compliance-tools en (online) marketing. Intussen vind je meer dan 20 voordelen op https://www.adfiz.nl/ledenvoordelen/