Kort onderzoekje voor ondernemers naar regeldruk

Nieuws
geplaatst op 12-10-2020  

Regeldruk is vaak een bron van irritatie en hinder voor veel ondernemers. Regeldruk (in brede zin: nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) houdt ondernemers van het ondernemen af. Daarom is het verminderen van regeldruk een belangrijk aandachtspunt voor Adfiz. Daarom werken we graag mee aan het onderzoek van MKB-Nederland naar de stijging van de regeldruk tijdens het kabinet Rutte III. Zij zijn erg benieuwd hoe jij de algemene regeldruk ervaart in de huidige kabinetsperiode: 26 oktober 2017 – heden. Hoe meer reacties op het onderzoek hoe sterker het appel vanuit ondernemend Nederland aan het kabinet om de regeldruk terug te dringen. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten. De enquête vind je via deze link.