Klantgegevens delen nadrukkelijk op agenda voor 2023

Klantgegevens delen nadrukkelijk op agenda voor 2023

“Iets wat ik liever achterlaat in 2022? De onzinnige onzindiscussie over het delen van klantgegevens,” die wens sprak Enno uit in zijn vooruitblik op 2023 op amweb. Hij wilde daarmee aangeven dat het over moet zijn met uitvluchten zoeken en het tijd is om het goede te doen voor de klant. Ook Roger noemde, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, het delen van klantgegevens een voorwaarde om echt werk te kunnen maken van de financiële fitheid van burgers en bedrijven: “Aanbieders moeten hun data delen zodat adviseurs op het juiste moment met het juiste verhaal bij de klant kunnen aankloppen.” Daarmee staat het onderwerp met kracht op de agenda voor 2023.  

Het gaat al veel beter, maar te vaak nog horen we een aanbieder zeggen dat de actuele gegevens van een klant niet met zijn eigen adviseur gedeeld mogen worden. En te vaak wordt het argument gezocht in de AVG. Onterecht, klantgegevens kun je gewoon met de adviseur delen, daar ligt een overeenkomst onder. En als we als maatschappij menen dat we financiële fitheid willen bevorderen, en allemaal weten dat actief klantbeheer daarin een onmisbare schakel is, dan mogen klantgegevens niet alleen gedeeld worden, dan moeten ze ook gedeeld worden.  

Wij blijven dus ook dit jaar hiermee aan de slag. Zo lopen er weer diverse gesprekken met aanbieders om alsnog aan te sluiten bij het convenant data delen hypotheken. Ook binnen de nieuwe Stichting Actief Klantbeheer blijven we het onderwerp op de agenda zetten als succesvoorwaarde.  

Tot aanbieders zo ver zijn dat ze hun beleid aanpassen, hebben we voor jou de  modelbrief en Adfiz-statement om individueel beklag te kunnen doen bij aanbieders. En uiteraard blijven we klachten hierover graag ontvangen via ons Meldpunt