Kifid verbetert klachtenprocedure

Kifid verbetert klachtenprocedure

Een aanzienlijk deel van de klachten van consumenten bij Kifid is niet ontvankelijk doordat de interne klachtenprocedure nog niet is doorlopen. Volgens Kifid gaat het om een kwart van de klachten. Dit leidt tot het nodige onbegrip bij consumenten. Kifid komt deze groep nu tegemoet. Wanneer voor een klacht de interne procedure nog niet is doorlopen, gaat Kifid de klacht direct doorsturen naar de financiële dienstverlener. De consument kan aangeven of hij hier bezwaar tegen heeft, bijvoorbeeld omdat hij zijn klacht anders wil formuleren. 

Met de aanpassing komt Kifid niet alleen de consument tegemoet. Ook de financiële dienstverlener is hierdoor sneller op de hoogte van een klacht van een consument. Dat geeft je eerder de mogelijkheid om met de consument te kijken naar een oplossing. Adfiz steunt deze aanpassing van het Kifid reglement dan ook en heeft dat in de eerdere consultatie van dit voorstel al laten weten.

In het nieuwe reglement dat per 1 april a.s. ingaat zijn verder nog aanpassingen opgenomen van enkele termijnen. Het nieuwe Kifid reglement met een toelichting bij de aangepaste artikelen vind je bijgaand. Omdat de indeling van de artikelen is aangepast heeft Kifid tevens een transponeringstabel bijgevoegd.

Mocht je opmerkingen hebben over het nieuwe reglement dan horen wij die graag. Adfiz neemt deel aan het overleg van Kifid met de brancheverenigingen van de aangesloten.