Kifid start factureren jaarbijdrage 2023

Kifid start factureren jaarbijdrage 2023

Binnenkort krijgen alle financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid de factuur voor de jaarbijdrage 2022 van het financiële klachteninstituut. De jaarbijdrage wordt per financiële dienstverlener berekend in lijn met het Kostenreglement 2023.  

De begroting van Kifid komt in 2023 iets hoger uit dan in 2022. De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter is het factuurbedrag voor jou in lijn met vorig jaar, omdat het overschot op de begroting van 2021 is verrekend met de jaarbijdrage 2023, zoals het kostenreglement voorschrijft.  

In de toelichting bij de factuur geeft Kifid aan dat zij in 2023 verwacht ongeveer 3.000 klachten inhoudelijk te behandelen. Daarbij blijft Kifid inzetten op bemiddeling. Lukt dat niet dan geeft de Geschillencommissie een oordeel en doet uitspraak. Kifid behandelt reguliere klachten gemiddeld binnen een termijn van zeven maanden, soms duurt het langer en soms gaat het sneller. Kifid blijft investeren in kwaliteit- en kennismanagement. Ook digitalisering en beveiliging van systemen en data vragen een permanente investering. In 2023 zullen het online portaal voor consumenten (Mijn Kifid) en voor financiële dienstverleners (FD-portaal) worden vernieuwd.