Kifid start deze week met verzenden facturen jaarbijdragen 2020

Nieuws
geplaatst op 21-1-2020  

Financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid ontvangen vanaf deze week de factuur, inclusief toelichting, voor de jaarbijdrage 2020 van het financiële klachteninstituut. De verzending van de facturen gebeurt verspreid over enkele weken; de laatste groep ontvangt de factuur in week 10. 

Hoewel de begroting 2020 iets lager is dan in 2019 blijft de jaarbijdrage 2020 voor de groep ‘overige financiële dienstverleners’, waaronder financieel adviseurs vallen, gelijk aan 2019. Dit heeft te maken met het hogere aandeel klachten tegen deze groep.  

In de toelichting bij de factuur geeft Kifid aan dat zij in 2020 verwacht ongeveer 3.000 klachten inhoudelijk te behandelen. In het afgelopen jaar is de gemiddelde behandeltijd van reguliere klachten teruggebracht naar minder dan negen maanden. Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling vinden dat achterstanden worden weggewerkt en de gemiddelde behandeltijd is teruggebracht, blijven wij erop aandringen om deze nog verder terug te dringen.  

 

 

Categorien: Ondernemen