Kifid onderzoekt ook in 2023 klanttevredenheid financieel dienstverleners

Kifid onderzoekt ook in 2023 klanttevredenheid financieel dienstverleners

In 2022 is Kifid gestart met een jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten op voor de financiële dienstverlener belangrijke aspecten in de klachtbehandeling. Het onderzoek naar de klanttevredenheid van financieel dienstverleners in 2023 vindt deze maand plaats.

Kifid is benieuwd naar hoe financiële dienstverleners de klachtprocedure en de klachtbehandeling door Kifid in het algemeen waarderen. Het onderzoek is gericht op de financiële dienstverleners die in de periode september 2022 tot september 2023 contact hebben gehad met Kifid vanwege een of meer tegen hen gerichte klachten. De uitnodiging voor het online-onderzoek gaat naar de medewerkers van deze banken, verzekeraars, financiële adviseurs en overige financiële dienstverleners; de vragenlijst is niet gericht op advocaten of andere professionele vertegenwoordigers of gemachtigden van financiële dienstverleners.

De resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek onder dienstverleners samen met de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten gebruikt Kifid om de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Een weergave van de kerncijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten en onder financiële dienstverleners rapporteert Kifid in haar jaarverslag.