Kifid: bij beëindiging dienstverlening moet aanbieder door klant gemaakte kosten vergoeden

Nieuws
geplaatst op 3-12-2020  

A.s.r. heeft deze week de laatste bancaire activiteiten afgerond. Veel adviseurs hebben het afgelopen jaar te maken gehad met de gevolgen hiervan. Klanten met een spaar- of beleggingsproduct bij a.s.r. bank moesten noodgedwongen naar een andere aanbieder. De beëindiging van de activiteiten door a.s.r. bank heeft een interessante Kifid-uitspraak opgeleverd. Het Kifid heeft namelijk geoordeeld dat a.s.r. bank gehouden is om kosten te vergoeden die de klant maakt als gevolg van de opzegging van het beleggingsproduct. 

A.s.r. bank bood klanten dit voorjaar de keuze tussen het (kosteloos) [1] openen van een beleggingsrekening bij Evi van Lanschot, [2] beleggen bij een andere aanbieder of [3] het zelf aanpassen van de hypotheek die aan de beleggingsrekening was gekoppeld. Hierbij gaf a.s.r. bank aan enkel de overstap naar Evi van Lanschot kosteloos te faciliteren. De klant die naar het Kifid is gegaan koos ervoor om voor de derde optie te gaan: aanpassing van de hypotheek. Hierbij werd het vermogen van de door a.s.r. bank opzegde beleggingsrekening liquide gemaakt om de hypotheek gedeeltelijk af te lossen. De aanpassing van de hypotheek heeft de klant € 150,- gekost. Het Kifid oordeelt dat a.s.r. bank deze kosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aan de klant moet vergoeden. In tegenstelling tot a.s.r. bank is het Kifid van mening dat het vergoeden van dergelijke kosten niet onder het provisieverbod vallen.    

Deze uitspraak heeft gevolgen op het moment dat andere aanbieders in de toekomst besluiten bepaalde producten te beëindigen en zo de klant te dwingen over te stappen naar een andere aanbieder. De klant is vrij om te kiezen voor de oplossing die in zijn of haar geval het meest passend is na een opzegging door de aanbieder. Op het moment dat hiervoor kosten zijn gemaakt, komen deze als gevolg van deze uitspraak dus mogelijk voor vergoeding in aanmerking. Hierbij zal het Kifid altijd kijken wat de algemene voorwaarden zeggen over opzegging door de aanbieder en of (de hoogte van) de gemaakte kosten in verhouding staan tot het belang van de aanbieder om producten te beëindigen.    

De klant is het beste gediend met een breed en stabiel marktaanbod. Tussentijdse uittreding van aanbieders draagt hier dus niet aan bij. Mocht een aanbieder desalniettemin besluiten de dienstverlening te beëindigen, dan sturen we vanuit Adfiz altijd aan op een zorgvuldig traject met oog voor de belangen van de klant en jou als adviseur. Bij een eventuele uittreding van een volgende aanbieder zullen wij – mede met oog op deze Kifid-uitspraak – aandringen op een nette en voorspelbare kostenvergoeding aan de klant. Gunstig voor de klant en waardevol voor jouw advies.  

Categorien: Klantbelang