Kennisflits DFO en Adfiz over zorgverzekeringen

Kennisflits DFO en Adfiz over zorgverzekeringen

De kosten voor de gezondheidszorg in Nederland stijgen nog jaarlijks. De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat uit van bruto zorguitgaven van meer dan 100 miljard euro in 2024. En door vergrijzing, stijgende zorguitgaven en nieuwe technieken zullen de zorguitgaven naar verwachting blijven stijgen in de komende jaren.  

Vooral individuele zorgverzekeringen worden vaak gezien als eenvoudige financiële producten waarop advies niet echt nodig is. Met behulp van een online keuzetool waarbij een aantal veel voorkomende keuzes worden voorgelegd, leidt een zorgverzekeraar de verzekerde naar een basisverzekering en een aanvullend pakket. Maar deze praktijk doet geen recht aan wat in de politiek de 'polisjungle' wordt genoemd. In Nederland zijn 10 zorgverzekeringsconcerns actief waar 20 zorgverzekeraars onder vallen met in totaal 36 labels die samen 60 afzonderlijke basisverzekeringen aanbieden. Die basisverzekeringen kunnen worden gecombineerd met letterlijk honderden aanvullende pakketten. Vind daar als individuele verzekerde maar eens je weg in. 

Vorig jaar waarschuwde de AFM al dat de toegang tot financiële dienstverlening niet vanzelfsprekend is, omdat er in Nederland een grote en diverse groep mensen is met beperkte digitale vaardigheden. De AFM roept de financiële sector op om onderzoek te doen onder moeilijk bereikbare doelgroepen en kennis uit te wisselen om de toegankelijkheid van financiële dienstverlening te verbeteren. Maar zorgverzekeraars zetten juist steeds meer in op digitale dienstverlening, want dat scheelt in de kosten. En dat terwijl vrijwel iedereen in Nederland verplicht is een zorgverzekering af te sluiten. 

DFO heeft een kennisflits gemaakt van de ontwikkelingen rondom zorgverzekeringen. In de kennisflits, een video van een half uur, wordt de kijker door Jurjen Oosterbaan Martinius van DFO en Marc van Westerlaak van Adfiz bijgepraat over het speelveld rondom zorgverzekeringen, de ontwikkelingen bij zorg en de toegevoegde waarde van de financieel adviseur rondom (individuele) zorgverzekeringen. De bijbehorende presentatie kan worden opgevraagd door een mailtje te sturen aan info@adfiz.nl