Kabinet schrapt plannen Box 3

Kabinet schrapt plannen Box 3

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten definitief af te zien van het voorstel waarin sparen vrijwel niet meer wordt belast, maar (kleine) beleggers juist veel meer belasting gaan betalen. In de zomer komt de Staatssecretaris met een eenvoudiger alternatief. Wij hebben vanaf het eerste moment felle kritiek geuit op het voorstel, omdat met name kleine beleggers onevenredig meer belasting zouden gaan betalen. We zijn dan ook blij dat dit plan definitief van tafel is. Onze lobby stopt hier echter niet. 

De afgelopen maanden hebben we intensief overleg gevoerd met een aantal brancheorganisaties uit de sector. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijke lobby tegen de huidige plannen en het ontwikkelen van een alternatief voorstel. In dit voorstel gaan de spaarders en kleine (veelal defensieve) beleggers zeer beperkt belasting betalen. Vermogen gefinancierd met schulden wordt juist zwaarder belast. Uit de praktijk blijkt namelijk dat deze laatste groep op dit moment vrijwel geen belasting in box 3 betaalt. Met dit alternatieve voorstel blijft het ook voor klanten met een vrij vermogen tussen de 30.000 en 150.000 euro interessant om te kiezen voor beleggen in plaats van sparen. Juist met de lage rente Hierin blijft het voor jou als adviseur mogelijk om de meest wenselijke vermogensallocatie te adviseren zonder dat de klant beïnvloed wordt door ongewenst grote fiscale prikkels. 

Samen met de andere organisaties uit de financiële sector hebben wij ons alternatief onlangs aangeboden aan het Ministerie van Financiën. Mochten er ontwikkelen zijn binnen dit dossier, dan houden wij je vanzelfsprekend via de Adfiz Info op de hoogte.