Jong Management in gesprek over Europa

Jong Management in gesprek over Europa

Vorige maand was Jong Management op bezoek bij het Huis van Europa in Den Haag. In het Huis van Europa (aan de Hofvijver en daarmee in het politieke hart van Den Haag) zit de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. De vertegenwoordiging zorgt voor informatieverstrekking over Europa en de medewerkers op de vertegenwoordiging onderhouden contact met de regering, relevante Nederlandse partijen, de pers en burgers.

Een van de beleidsmedewerkers op de vertegenwoordiging gaf uitleg over de actuele financieel-economische dossiers in Europa en de belangrijkste agendapunten in het kader van het Europese stabiliteitsprogramma. In zijn presentatie ging hij ook in op de aandachtspunten voor Nederland. Deze aandachtspunten staan zeker ook op het lijstje van het komende Nederlandse kabinet.

Een van die financieel-economische dossiers is de ontwikkeling van een Europese kapitaalmarkt en dat raakt weer de inzet van Adfiz en onze Europese brancheorganisatie BIPAR in het kader van de Retail Investment Strategy. Na deze presentatie van de Europese Commissie heeft Adfiz beleidsadviseur Ludger de Bruijn een presentatie gegeven over de Europese lobby en de kerndossiers van BIPAR en Adfiz in het bijzonder. Daarbij is hij ook ingegaan op de complexe wijze waarop het Europese wetgevingsproces met verschillende spelers werkt, zoals de rol van de commissie, het parlement, de council, de Nederlandse ministeries en de Europese financiële toezichthouders. Met de Europese verkiezingen begin juni voor de deur dus een zeer actueel onderwerp.

Na deze inhoudelijke bijeenkomst was het tijd voor een gezellige afsluiting met de leden van Jong Management op het Plein, de ontmoetingsplaats van politiek Den Haag. Er werd nog lang doorgepraat. Een volgend bezoekje met Jong Management aan Brussel om door te praten over Europa zit mogelijk in de pijplijn.

Jong Management     
Jong Management is hét onderdeel van de vereniging voor jonge managers en toekomstige managers tot 40 jaar. Jong Management organiseert bijeenkomsten om kennis over ondernemerschap en management op te doen en te sparren met gelijkgestemden. Wil je meer weten over Jong Management, neem dan contact met ons op via info@adfiz.nl. Heb je collega's waarvan je denkt dat Jong Management iets voor hen is? Wijs ze er dan op.