Internationale kennisuitwisseling tijdens congressen van BIPAR en WFII

Internationale kennisuitwisseling tijdens congressen van BIPAR en WFII

Ook de internationale koepels voor het intermediair ontmoeten elkaar weer fysiek. De afgelopen weken kwam de leden van de Europese koepel BIPAR en de wereldfederatie WFII samen in Brussel en Amsterdam. Bij BIPAR stond met name de Retail Investment Strategy en de ambitieuze voornemens van Europa om de interne vermogensmarkt verder te ontwikkelen op de agenda. Bij de WFII werd kennis en ervaringen uitgewisseld over onder meer klimaatverandering, economie en digitalisering.

BIPAR

In Brussel werd tijdens het BIPAR congres duidelijk dat de voornemens voor de interne vermogensmarkt ook gevolgen zullen hebben voor de richtlijnen IDD en MIFID, waarbij met name wordt gekeken naar verdere gelijktrekking en aanscherping van de regels inzake beleggingsverzekeringen (IBIP’s). Sprekers vanuit de Europese Commissie en de Europese toezichthouder EIOPA gaven hun inzichten op de stand van zaken van de verschillende dossiers. BIPAR biedt het platform om met deze belangrijke spelers in gesprek te gaan en specifieke punten die in lidstaten spelen onder de aandacht te brengen van de Europese regelgever.

De impact van aanpassing van de Europese regels verschilt per land. De IDD richtlijn is minimum harmonisatie en Europese landen mogen daarvan afwijken en strengere regels hanteren. Nederland kent veel strengere beloningsregels dan de meeste andere Europese landen. In een presentatie hebben we als Adfiz voor de Europese collega’s een toelichting gegeven op de gevolgen van het provisieverbod in Nederland en met name de knelpunten die het gevolg zijn van het provisieverbod. Met name de afgenomen toegankelijkheid van advies en bepaalde verzekeringsproducten hebben gevolgen voor de financiële fitheid van consumenten en zzp’ers. Het is belangrijk om die knelpunten te delen met andere landen omdat de Nederlandse autoriteiten in Europa voornamelijk wijzen op de positieve effecten van het provisieverbod die uit de evaluatie van 2017 zouden blijken.  Ook andere onderwerpen kwamen aan de orde zoals de SFDR (adfiz.nl) en de AML (de anti witwas richtlijn Wwft (adfiz.nl))

Wereld federatie

Kort voor de BIPAR bijeenkomst was in Amsterdam het congres van de Wereld Federatie van intermediairs (WFII). Op dit platform wisselen intermediairs wereldwijd kennis en ervaring uit over de actuele ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod als de impact van klimaatverandering, de wijzigende economische omstandigheden, maar ook het belang van diversiteit in de sector en gevolgen van digitalisering.

Tijdens de bijeenkomst is afscheid genomen van Jaap Meijers met erkenning voor zijn vele jaren inzet voor de WFII, waaronder heel wat jaren als voorzitter. Eerder is Jaap tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van Adfiz benoemd als erelid van Adfiz vanwege zijn vele jaren internationale inzet uit hoofde van Adfiz voor BIPAR en de WFII.