Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving RI&E

Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving RI&E

Staatssecretaris Van Ark werkt aan een plan om de naleving van de wettelijke verplichtingen rond de RI&E te verbeteren. Hierover zal ze Tweede Kamer dit jaar nog informeren, zo valt te lezen in haar beantwoording van Kamervragen over de toename van bedrijfsongevallen door risicovol werk. Inspectie SZW gaf eerder al aan in 2020 strenger te controleren op naleving van de RI&E. Het niet hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie kan voortaan direct een hoge boete opleveren, zo heeft de inspectie bevestigd in het jaarplan voor 2020.  

Met een RI&E wordt in kaart gebracht welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen. Het nieuws dat de boetes voor het niet hebben van de verplichte RI&E fors verhoogd zijn (en controle daarop wordt geïntensiveerd) kun je gebruiken als startpunt voor een goed adviesgesprek met de ondernemer over gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Met de RI&E breng je in kaart welke fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s de medewerkers van je klant lopen en hoe die te voorkomen of op te lossen, en waar nodig te verzekeren. Daarnaast zorgt de RI&E ervoor dat je klant weet wat te doen bij een bedrijfsongeval. Met een goede RI&E kan uitval van medewerkers worden voorkomen, wat weer een positieve uitwerking heeft op de verzuimkosten en de bedrijfscontinuïteit.   

Als adviseur kun je je klanten meer toegevoegde waarde bieden door ook te adviseren over gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Het onderwerp RI&E komt daarom ook aan bod in ons kennisdossier Risicomanagement. Meer informatie over RI&E als onderdeel van een brede risicomanagementaanpak vind je hier.