Input gevraagd voor Platform Hypotheken 2019

Nieuws
geplaatst op 29-10-2018  

Sinds twee jaar bestaat het Platform Maatwerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In dit Platform staan jaarlijks een aantal groepen consumenten centraal, die lastig of niet aan een hypotheek kunnen komen. Via de ledenberichten hebben we je regelmatig geïnformeerd over de voortgang én concrete resultaten in 2017 en 2018 

Inmiddels is bekend dat er in 2019 een nieuwe ronde zal volgen met alle betrokkenen bij de hypotheekmarkt. Ditmaal onder de naam Platform Hypotheken. Er zal ditmaal niet alleen worden gekeken naar maatwerk, maar ook naar thema’s die consumenten raken die binnen de toetsingsnormen vallen. Denk aan thema’s als verduurzaming of aflossingsvrije hypotheken. Uiteraard zullen wij aandacht blijven vragen voor specifieke categorieën starters en senioren. Graag vernemen wij van jou of er zaken zijn waar je in je hypotheekadvisering regelmatig tegenaan loopt. Dan kunnen wij dit inbrengen op het Platform Hypotheken. Contact opnemen kan via info@adfiz.nl 

Training Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) 
Een van de partijen die naar aanleiding van het Platform Maatwerk concreet stappen heeft ondernomen is het WEW. Zo is het nu mogelijk senioren te laten toetsen op werkelijke lasten met NHG. Mede naar aanleiding hiervan heeft het WEW een e-learning ontwikkeld over acceptatie en woningbehoud met NHG.  

Via onderstaande links kun je de training of e-learning met Adfiz-korting boeken 

 

   

 

Categorien: Hypotheken