Informatie over zorgverzekeringen gepubliceerd

Informatie over zorgverzekeringen gepubliceerd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de VWS-Verzekerdenmonitor 2023 gepubliceerd. Deze jaarlijkse uitgave van VWS bevat veel informatie over verschillende onderwerpen die interessant kunnen zijn voor financieel adviseurs die zich bezig houden met zorgverzekeringen.

Zo bevat de VWS-Verzekerdenmonitor veel informatie over bepaalde groepen verzekerden, zoals wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden en verdragsgerechtigden. Opvallend is dat de aantallen in alle groepen in 2022 (jaar waarover de data is verzameld) is toegenomen ten opzichte van 2021:

Percentueel gezien is de stijging van het aantal wanbetalers beperkt (0,19%) en te verklaren door de percentuele stijging van het aantal Zorgverzekeringswet-verzekerden (0,29%). Het percentage onverzekerden is echter wel fors gestegen (4,59%) en dat is zorgwekkend.

Naast veel informatie en data over de in de tabel genoemde groepen bevat de VWS-Verzekerdenmonitor ook rapportages over de vragen en klachten die binnenkomen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en over onverzekerde vreemdelingen.

De VWS-Verzekerdenmonitor is hier te downloaden.

Begin november heeft de Nederlandse Zorgautoriteit haar eigen jaarlijkse Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2023 gepubliceerd. Ook deze uitgave bevat veel informatie over de zorgverzekeringsmarkt en is interessant voor financieel adviseurs die met zorgverzekeringen werken. Zie de site van de NZa voor de Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2023.