Hypotheekverstrekkers, vereenvoudig de verlaging van risico-opslag

Hypotheekverstrekkers, vereenvoudig de verlaging van risico-opslag

Door de hoge inflatie en de hoge energiekosten dreigen veel mensen een lastige winter tegemoet te gaan. Niet alleen mensen die rond het minimumloon verdienen zijn de dupe. Ook een grote groep met middeninkomens loopt de kans om in financiële problemen te komen. Zowel de overheid als vanuit de maatschappij zelf wordt naar mogelijkheden gezocht om de problemen actief in te perken.  

Vanuit de leden van Adfiz komt het signaal dat veel consumenten, door de stijgende huizenprijzen, waarschijnlijk in aanmerking komen voor verlaging van de hypotheekrente. Dat kan omdat hypotheekverstrekkers een percentuele risico-opslag op de hypotheekrente hanteren voor hypotheken die niet onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) vallen. Deze risico-opslag wordt opgelegd als de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning hoger is dan een bepaald percentage, bijvoorbeeld 50%.  

De afgelopen jaren zijn huizenprijzen fors gestegen. Hoewel de stijging aan het afvlakken is, neemt de gemiddelde huizenprijs volgens het CBS nog steeds toe. Door de stijgende huizenwaarde kan het de moeite lonen om na te gaan of dit er niet toe leidt dat de risico-opslag lager moet zijn. 

Hypotheekverstrekkers hanteren verschillende manieren waarop consumenten kunnen aantonen dat hun huis in waarde is gestegen: 

  1. Door het aanleveren van de meest recente WOZ-beschikking. Nadeel van het gebruik van de WOZ-waarde is dat de waardebepaling daarvan meestal niet actueel is. Daarnaast wordt de WOZ-beschikking bij verschillende hypotheekverstrekkers alleen geaccepteerd als de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van het huis lager is dan een bepaald percentage, bijvoorbeeld 75%. Ook zijn er hypotheekverstrekkers die de WOZ-waarde maar gedeeltelijk meerekenen. 
  2. Door gebruik te maken van een desktop-taxatie. Deze taxatie wordt op afstand gedaan en is daarom een stuk goedkoper dan een taxatie ter plekke (kosten ongeveer € 75).  Ook bij deze taxatievorm geldt dat hypotheekverstrekkers de taxatie alleen accepteren als de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van het huis lager is dan een bepaald percentage. In veel gevallen is dat 90%, maar er zijn ook veel lagere percentages (tot 60%) bekend; 
  3. Door middel van een volledige taxatie. Dit is uiteraard de duurste vorm (€ 600 tot € 800) en is daarmee een grote drempel voor veel consumenten om verlaging van de risico-opslag aan te vragen, als dit al de moeite loont.  

Verreweg de meeste hypotheekverstrekkers bieden een combinatie van de genoemde methoden aan, maar vaak onder verschillende voorwaarden. 

De percentages van risico-opslagen verschillen van aanbieder tot aanbieder. Bij veel hypotheekverstrekkers gaat het om percentueel kleine opslagen, zeker als er veel risicoklassen worden gehanteerd. Toch kan een kleine besparing op de hypotheekrente belangrijk zijn, zeker richting de komende winter. 

Adfiz roept dan ook alle hypotheekverstrekkers op om – eventueel tijdelijk – (financiële) drempels die consumenten ervaren bij het verlagen van de risico-opslag zoveel mogelijk weg te nemen. Bij voorkeur door alle drie de methoden om de waarde van het huis toe te staan, en wel tot een percentage van 90% van de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van het huis. Hierbij zou de WOZ-waarde dan volledig meegenomen kunnen worden, zeker ook omdat de WOZ-waarde vaak al achterhaald is. 

Voor aanbieders van hypotheken zijn de risico’s die met het wegnemen van die drempels gepaard gaan beperkt. Voor consumenten kan het eenvoudig verlagen van de risico-opslag wellicht wel het verschil maken.