Help jij mee aan onderzoek naar de uitvoeringslasten van de Wwft?

Nieuws
geplaatst op 17-3-2021  

Ernst&Young (E&Y) is een onderzoek gestart naar het effect van de maatregelen tegen witwassen en de uitvoerbaarheid daarvan bij Wwft instellingen. Dit biedt de kans om mogelijk te zware uitvoeringslasten te agenderen. Jouw hulp is daarbij essentieel. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Ministerie van Financiën en de Eerste en Tweede Kamer, die om een evaluatie hebben gevraagd. 

Een van de redenen waarom het belangrijk is om als beroepsgroep verenigd te zijn, is om politiek Den Haag als collectief voorstellen te doen om de financiële weerbaarheid van burgers en bedrijven te vergroten. Om te ijveren voor begrip en een juist beeld van onze beroepsgroep. Om misstanden, wetten en regels aan te kaarten die het (dagelijkse) werk van de adviseur belemmeren en ga zo maar door. Enno schreef daar onlangs ook over in zijn maandcolumn 

Vanuit het Ministerie van Financiën en de Eerste en Tweede Kamer heeft E&Y nu het verzoek gekregen om onderzoek te doen naar het effect van de maatregelen uit de Implementatiewet en de uitvoerbaarheid daarvan. Dit is een andere onderzoeksvraag dan de uitvraag van de AFM naar de naleving van de Wwft in het kader van de Marktmonitor 2020. 

Want waar de Marktmonitor gericht is op het toezicht, gaat dit onderzoek over de uitvoerbaarheid van de regelgeving. Hier komen dus vragen aan bod als waar loop je tegenaan bij de naleving en uitvoering van de Wwft? Zijn er knelpunten bij de uitvoering? Of zie je regels die niet werken en bovenmatig belastend zijn in de uitvoering? Deze signalen kun je kwijt in het E&Y onderzoek naar het effect van de maatregelen en de uitvoerbaarheid daarvan. 

We kunnen ons goed voorstellen dat je je handen al vol hebt aan de Marktmonitor, maar willen je toch vragen om ook mee te werken aan dit E&Y-onderzoek. Alleen zo kunnen we richting politiek onderbouwen waar de regeling knelt en stappen ondernemen om de alsmaar toenemende uitvoeringslasten terug te dringen. Laat ons zo snel mogelijk weten via info@adfiz.nl of je wilt meewerken aan dit onderzoek. Je krijgt dan een link naar de (uitgebreide) vragenlijst van E&Y. 

Categorien: Sanctiewet en Wwft