Heb jij je al aangemeld voor het webinar Belang en gebruik modelbrief collectieve waardeoverdracht op 7 maart?

Heb jij je al aangemeld voor het webinar Belang en gebruik modelbrief collectieve waardeoverdracht op 7 maart?

Zoals we vorige week al aankondigden organiseren we op 7 maart om 9.00 uur een webinar over collectieve waardeoverdracht. Centraal in dit webinar staat een modelbrief die we samen met het Verbond hebben opgesteld om zo collectieve waardeoverdrachten te standaardiseren. Hiermee wordt het proces ook efficiënter gemaakt.

>> aanmelden voor het webinar

Hoewel de werkgever verantwoordelijk is voor het opstellen van de brief zal in de praktijk de pensioenadviseur een belangrijke rol spelen bij het samenstellen van de juiste inhoud ervan. Het webinar stelt je in staat om goede kennis te hebben van een brief die zorgvuldige informatie voor een werknemer bevat om af te wegen pensioenaanspraken wel of niet over te dragen.

In het webinar gaan 2 specialisten de alinea's van de brief langs en geven onder andere uitleg over:

  • te verwachten opgebouwd pensioenkapitaal bij uitvoerder A en uitvoerder B
  • te verwachten pensioenuitkering bij uitvoerder A en uitvoerder B
  • gevolgen waardeoverdracht voor het nabestaandenpensioen
  • andere verschillen tussen de pensioenregeling. 
  • het presenteren van aanvullende verschillen tussen de regelingen van uitvoerder A en uitvoerder B.

Tijdens het webinar wordt op specifieke punten ook aandacht besteed aan op te nemen tekstblokken rekeninghoudend met de Wet toekomst pensioenen.