Heb jij al een interne meldprocedure voor klokkenluiders?

Heb jij al een interne meldprocedure voor klokkenluiders?

De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) is op 18 februari 2023 ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat het laagdrempeliger wordt om maatschappelijke misstanden te melden. Daarnaast moeten melders met deze wet betere bescherming krijgen. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn. 

Hoewel de Wbk in eerste instantie geldt voor bedrijven vanaf 50 werknemers, zijn er verschillende branches waarvoor die ondergrens niet geldt. Dit geldt ook voor financieel adviseurs: een financieel advieskantoor met tenminste één werknemer, moet voldoen aan de Wbk. Eén van de vereisten is dat de werkgever over een interne meldprocedure moet beschikken. Werkgevers tot 249 werknemers hebben tot uiterlijk 17 december 2023 de tijd om de interne meldprocedure aan te passen of op te stellen. Je hebt dus als werkgever nog minder dan vier weken de tijd hiervoor! 

In samenwerking met de Integriteitscoördinator stelt Adfiz een modelregeling voor een interne meldprocedure ter beschikking aan Adfiz-leden. Met deze modelregeling is het eenvoudig om een interne meldprocedure op te stellen die aan de vereisten van de Wbk voldoet. De modelregeling is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar via ons kennisportaal over de Wbk. Naast het opstellen van een interne meldprocedure is het ook belangrijk deze aan personeelsleden te communiceren. Op het kennisportaal staat ook hoe dat in zijn werk moet gaan.