Handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk beschikbaar voor Adfiz-leden

Handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk beschikbaar voor Adfiz-leden

Vrijwel iedereen die in Nederland woont heeft een zorgverzekering. Op basis van de Zorgverzekeringswet is het verplicht om een basisverzekering af te sluiten voor het merendeel van de Nederlanders.  

Hoewel de basisverzekering door privaatrechtelijke zorgverzekeraars wordt uitgevoerd, moet worden voldaan aan verschillende publiekrechtelijke waarborgen. Zo hebben zorgverzekeraars acceptatieplicht voor de basisverzekering. Het pakket van de basisverzekering wordt jaarlijks door de overheid bepaald en vastgesteld. Jaarlijks worden er rond Prinsjesdag de nodige wijzigingen aangekondigd. 

Adfiz biedt een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle relevante aspecten van de Zorgverzekeringswet besproken. Zo worden de verzekeringskring, de acceptatieplicht, het begin en einde van de verzekering, het verzekerde pakket en de financiering toegelicht.  

Het document wordt meestal tweemaal per jaar ge-update. Rond Prinsjesdag worden de meest recent bekend gemaakte gegevens verwerkt. En begin januari wordt de versie met alle gegevens voor het nieuwe jaar bijgewerkt. Als je een mailtje stuurt naar m.van.westerlaak@adfiz.nl wordt je op de verzendlijst geplaatst. Je krijgt dan automatisch de nieuwste versie per mail.