Gratis vakpaper Duurzaam Wonen

Gratis vakpaper Duurzaam Wonen

Bureau DFO en Atentikmarketing hebben een vakpaper ontwikkeld over duurzaam wonen. Dit vakpaper geeft financieel adviseurs ondersteuning in het begeleiden van klanten die advies zoeken bij het verduurzamen van hun woning. 

Uit een enquête onder hypotheekadviseurs blijkt dat 85% van de hypotheekadviseurs ziet dat verduurzaming van een woning steeds belangrijker wordt bij het afsluiten van een hypotheek. Niet alleen bij de aankoop van een nieuwe woning, maar ook steeds meer  bij het verduurzamen van bestaande woningen om energielabels te verbeteren. Ongeveer 18% van de respondenten geeft aan klanten zelf pro-actief te benaderen om te spreken over verduurzaming. En ruim driekwart van de kantoren wil dit actief gaan oppakken. Ook aanbieders spelen een steeds actievere rol hierin. Zo maakt Florius, de winnaar van het Adfiz Prestatie Onderzoek in de categorie Duurzame Ontwikkeling, adviseurs attent op klanten binnen de portefeuille waar vermoedelijk veel verduurzaming mogelijk is. 

Bureau DFO en Atentikmarketing hebben, in samenwerking met ABN AMRO, Home Invest, AnsvarIdéa en BOX Duurzaam, een vakpaper opgesteld metactuele informatie, links naar relevante bronnen en praktische hulpmiddelen om adviseurs te ondersteunen en het adviesproces te vereenvoudigen. In de vakpaper is ook een link naar een rekentool opgenomen, waarmee een snelle berekening kan worden gemaakt van de kosten van de verduurzamingsmaatregel en het besparingspotentieel. Verder is er informatie opgenomen over de nieuwe leennormen per 2024 en worden er voorbeeldbrieven ter beschikking gesteld aan het intermediair. 

De vakpaper is hier gratis aan te vragen.