Gezocht voor Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die samenwerking in de keten efficiënter maken

Gezocht voor Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die samenwerking in de keten efficiënter maken

Met het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en  belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van de sector helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier mogelijk aan voldoen? Dan kun je die tip aan ons doorsturen. Wat voor soort projecten kun je aan denken bij de prijs binnen de categorie Keteneffciëncy?

Efficiënte samenwerking in de keten is een onderwerp dat al jaren op de agenda staat. Er zijn al veel stappen gemaakt, maar er kan vooral ook nog veel beter. Nog steeds hebben we soms te maken met dubbele invoer, onnodige fouten en noodzakelijke inloggen bij veel verschillende extranetten. Alle initiatieven bij aanbieders die deze situatie  helpen verbeteren komen in aanmerking. De jury voor het thema ketenefficiency staat onder leiding van juryvoorzitter Wim Henk Steenpoorte, voorzitter van SIVI.

Wij ontvangen graag tips over verzekeraars die projecten of initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan

  • Het implementeren en beter volgen van standaarden
  • Het verbeteren van de kwaliteit van digitale aanlevering van documenten
  • Het leggen of mogelijk maken van goede koppelingen tussen systemen
  • Het makkelijker delen van persoonsgegevens
  • Het verkorten van doorlooptijden of wachttijden

Ken jij concrete verbeterinitiatieven- en/of projecten van verzekeraars die aandacht mogen verdienen, laat het ons dan weten via het tipformulier. Wij zullen vervolgens aan de betreffende aanbieder vragen het initiatief of project aan te melden, dat kan via www.adfiz.nl/prestatieonderzoek.

>> Ga hier naar het tipformulier

>> Lees hier meer over het Adfiz Prestatie Onderzoek

De overige categorieën zijn:

  • Klantbelang (focus particuliere markt), onder leiding van juryvoorzitter Arjan Vliegenthart
  • Verzekerbaarheid (focus zakelijke markt), onder leiding van juryvoorzitter Jurjen Burghgraef
  • Duurzame ontwikkeling, onder leiding van Dick-Jan Abbringh