Geslaagde eerste Wtp-opleidingsdag

Geslaagde eerste Wtp-opleidingsdag

In Assen vond afgelopen week een geslaagde eerste opleidingsdag over de Wet toekomst pensioenen plaats.

In het ochtenddeel werden belangrijke uitgangspunten van de Wtp uiteengezet vanuit de adviespraktijk. Zo is onder andere uitvoerig ingegaan op:

  • de nieuwe regels voor het nabestaandenpensioen, waarbij de huidige situatie cijfermatig werd vergeleken met de nieuw situatie onder de Wtp.
  • het Transitieplan; de doelstellingen en daarbij toe te passen voorrangsregels
  • het bepalen van een adequate compensatie en de financiering ervan (bruto of netto-profijt)

In de middag werd een casus behandeld met de omzetting van een defined benefit-contract en van een regeling met een progressieve premie. Daarbij werd gekeken vanuit zowel het perspectief van een werkgever als die van de werknemer. Ook de rol en positie van de pensioenadviseur werd daarin betrokken.

Wil je je nog aanmelden voor een opleidingsdag Wtp? Op 7 november organiseren we een opleiding in Akersloot waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn. De opleidingen in Dordrecht en Amersfoort/Leusden zijn al volgeboekt.