Financiën consulteert aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM van adviseurs en bemiddelaars

Financiën consulteert aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM van adviseurs en bemiddelaars

Onlangs is de consultatie gepubliceerd van een wijziging van het besluit bekostiging financieel toezicht 2019. Daarin staat onder andere het voornemen om de grondslagenberekening voor de AFM-bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan te passen. De huidige bijdrage wordt berekend op basis van fte. In de consultatie wordt voorgesteld dit aan te passen naar omzet. Als redenen voor aanpassing wordt gewezen op de technologische ontwikkelingen en de wijze waarop advies en bemiddeling plaatsvindt. 

Voor het draagvlak van toezicht is het belangrijk dat de verdeling van toezichtlasten aansluit op de advies en bemiddelingspraktijk. Wezenlijke veranderingen van dienstverleningsmodellen binnen een toezichtcategorie kunnen aanleiding zijn om de huidige grondslagenberekening op basis van fte te herzien en te vervangen door een berekening die meer recht doet aan de wijze waarop activiteiten worden gedaan.  

Tegelijk is het ook van belang om rekening te houden met de impact van de aanpassing van de berekening en de wijze van vormgeving. Een stabiele en voorspelbare ontwikkeling van de toezichtlasten is daarbij belangrijk. Voorop staat dat de aanpassing budgetneutraal is. Kortom een aanpassing betekent dat de kostenverdeling binnen de categorie wijzigt, maar het kostendeel dat de AFM toerekent aan de sector adviseurs en bemiddelaars gelijk blijft.  

Adfiz zal in haar reactie op de consultatie hier nader op ingaan. Als het voorstel wordt overgenomen, dan gaat de wijziging in voor de bepaling van de toezichtkosten over het jaar 2020.  

Heb je vragen of opmerkingen, geef dat dan aan ons door via info@adfiz.nl