Enquête platform hypotheken door kabinet – vul ook in!

Nieuws
geplaatst op 10-1-2019  

Evenals de afgelopen jaren organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken weer een enquête over knelpunten op de hypotheekmarkt. De resultaten van de enquête van vorig jaar hebben tot een aantal mooie resultaten geleid binnen het Platform Hypotheken (voorheen: Platform Maatwerk). Dit was mede te danken aan de hoge respons door adviseurs. Daarom roepen we je op ook dit jaar de enquête weer in te vullen.  

In de enquête wordt met name ingezoomd op onderwerpen als verduurzaming, starters en senioren. Daarnaast wordt gevraagd welke doelgroepen volgens jou op dit moment nog onvoldoende toegang hebben tot de hypotheekmarkt. Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Let op: de reactietermijn sluit op 22 januari!  

Je kunt de enquête vinden via deze link. antwoorden blijven opgeslagen voor de pagina’s die je afgerond hebt en je kunt er dus later in doorwerken of antwoorden wijzigen, zolang je op hetzelfde apparaat verder werkt. 

Wil je nog eens rustig teruglezen wat het Platform Maatwerk van vorig jaar heeft opgeleverd? Klik hier voor onze samenvatting.   

Categorien: Hypotheken