Enno Wiertsema spreker Flitscongres AEGON, VU en TKP

Enno Wiertsema spreker Flitscongres AEGON, VU en TKP

Op vrijdag 17 maart organiseren AEGON, VU en TKP een Flitscongres ‘Stress in het keuzeproces’. Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam staat de nieuwe norm keuzebegeleiding op grond van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen centraal. Enno gaat tijdens dit congres in op de vraag hoe de deelnemer centraal staat bij keuzebegeleiding.  

Het flitscongres is een belangrijk podium voor pensioenvraagstukken waar wetenschappers, sociale partners, pensioenuitvoerders en Kamerleden kennis, visies en inzichten delen. In 2020 agendeerden we daar met succes het tekort aan adviescapaciteit bij ongewijzigde uitvoering van de plannen zoals die toen op tafel lagen. Tijdens het komende congres wordt de rolverdeling tussen de adviseur en pensioenuitvoerder besproken, wordt gekeken hoe deelnemers begeleid kunnen worden en kunnen vragen gesteld worden aan politici over de inhoud van het nieuwe stelsel. 

Voor het flitscongres zijn wij gevraagd in te gaan op keuzebegeleiding als oplossing om deelnemers te stimuleren bewuste en goede keuzes te maken over hun pensioen. Overige sprekers zijn onder andere Herman Kappelle (bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht) en Erik Lutjens (hoogleraar Pensioenrecht). Verder staat een driegesprek op het programma met vertegenwoordigers van pensioenuitvoerders en is er een discussiepanel met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en politici uit de Eerste en Tweede Kamer.