Enno Wiertsema blikt in diverse vakmedia terug en vooruit

Enno Wiertsema blikt in diverse vakmedia terug en vooruit

Zo tegen het einde van het jaar maken veel vakbladen een rondje langs personen, bedrijven en organisaties binnen de branche om hen te vragen terug en vooruit te blikken. Ook Enno is hiervoor gevraagd. 

VVP legde Enno twee vragen voor voor hun 6e en laatste nummer van dit jaar. Op de vraag hoe het adviesvak er over 5 jaar uit ziet, schreef Enno ondermeer dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de adviseur "tegen die tijd breder gezien wordt als de deskundige waar de klant zich tot wendt als hij het even niet meer ziet zitten. Niet alleen als hij dreigt vast te lopen in het woud van regels rondom pensioen, voorwaarden en complexe producten, maar bij alle financiële- en risicovraagstukken waarvoor hij komt te staan. Daarbij zullen duurzaamheidsvraagstukken een steeds grotere rol spelen.”  

In de Special Kansen en Visies 2023 van InFinance schrijft Enno hoe hij wil samenwerken om de stappen vooruit te zetten om daar te komen; ook als partijen het hartgrondig met elkaar oneens zijn. “Want dat er stappen vooruit gezet moeten worden, is volgens mij voor iedereen wel zonneklaar. Nederland (en de wereld) kampt met een hele rits aan crises", zegt hij daarover. Dat die gesprekken af en toe op het scherpst van de snede worden gevoerd, hoort daarbij: “Maar wat ik altijd probeer, is om de harmonie te bewaren met de andere partij, het gesprek aan te gaan en op basis van solide argumenten, bewijzen en voorbeelden met de ander op dezelfde bladzijde te komen. Dat lukt me helaas niet altijd, maar dat hoort bij het gevecht of beter gezegd: het spel.” 

De tweede vraag van VVP ging over zo’n spel, namelijk een zinvolle en uitvoerbare vormgeving van provisietransparantie. Enno zei daarover dat hij tevreden is met de keuze voor ‘fijnmazige gemiddelden van diverse producten', maar dat nu de focus moet worden gelegd op het realiseren van een gelijk speelveld en dat we er als sector voor zullen zorgen dat we het goed invullen. "En veel meer woorden wil ik er nu niet meer aan vuil maken. Jarenlang is er tijd, geld en energie verspild aan het oplossen van een probleem dat er niet is. Daar moeten we mee stoppen, want daar is de klant niet mee geholpen.”