Enno blikt in de vakbladen vooruit op 2022

Enno blikt in de vakbladen vooruit op 2022

Zowel VVP als InFinance hebben Enno gevraagd om voor hun decembernummers de balans op te maken voor het lopende jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Rode draad in Enno's opinies is dat we ervoor moeten waken dat mensen vervreemd raken van financieel advies omdat juist dit advies bijdraagt aan de weerbaarheid van mens en maatschappij. 

In InFinance spreekt Enno de hoop uit “dat dit besef ook doordringt tot de burelen van het ministerie van Financiën en toezichthouders. En dat ze gaan inzien dat financieel advies een cruciale rol speelt in het welzijn van mensen en daarmee de maatschappij. Want het gros van de consumenten gaat niet uit eigen beweging aan de slag met zijn financiën. Maar zolang dat niet door iedereen klip en klaar onderkend en vooral ook breed uitgedragen wordt, komen we als maatschappij geen stap verder. En dat is een probleem.” 

“Mijn wens voor 2022", zegt Enno daarover in VVP “is dat we dat inzicht niet alleen met en tegen elkaar blijven verkondigen, maar er nu eens echt werk van maken om te zorgen dat er ook naar gehandeld wordt; ‘practice what you preach', zeg maar.”