Eerste tools ter voorbereiding AVG in Dossier Privacy gebundeld

Nieuws
geplaatst op 8-2-2018 by Bettie Hoogsteen  

Op 25 mei 2018 moeten alle Europese bedrijven aan de nieuwe privacy wetgeving voldoen. Bij Adfiz hebben we inmiddels veel kennis opgedaan van de nieuwe regelgeving. Die kennis delen we op een eenvoudig en toegankelijke manier in ons privacy dossier. Deze is nu toegankelijk voor Adfiz-leden. De komende periode zullen wij dit dossier verder aanvullen. 

Naar dossier privacy >  

De eerste informatie die is opgenomen in het dossier is een toelichting op de beginselen van gegevensverwerking en het informeren van de klant. De eerste beschikbare tools zijn het model Privacy statement en model Privacy kaart. Ook vind je de presentatie terug van Bettie Hoogsteen tijdens de Privacy-sessie op 11 januari 2018.  

Ondersteuning voor de AVG  

Tot aan mei 2018 zal Adfiz op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de invoering van de AVG. 

Stappenplan: Aan de hand van een stappenplan, dat deels gebaseerd is op een stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens, zullen we jullie stap voor stap informeren over de invoering van de AVG. 

Privacy dossier: In het Privacy dossier vind je informatie over de nieuwe regels en hoe je hiermee om moet gaan. In dit portaal worden ook praktische instrumenten/tools opgenomen zodat je aan nieuwe verplichtingen kunt voldoen. 

Privacy-gedragscode, de vertaling naar onze praktijk: Adfiz werkt in samenspraak met een Klankbordgroep van specialisten onder de leden aan een vertaling van de eisen van de Verordening naar de praktijk van onze beroepsgroep. Zo’n branche-vertaling wordt ook wel een privacy-gedragscode genoemd.  

Bijeenkomsten: De clusterbijeenkomsten staan in het teken van privacy. Hier worden jullie vragen beantwoordt en praktische tips geven. Ook worden de praktische instrumenten die Adfiz ter beschikking stelt toegelicht. Naar de agenda > 

Media: In het katern ‘Ken je vak!’ van de VVP zullen we verschillende artikelen plaatsen. 

Privacy-specials: De komende maanden zullen we steeds meer ondersteuning en diensten gereed hebben. In speciale Privacy-nieuwsbrieven houden we je hiervan op de hoogte. 

Marktoverleg: We overleggen met alle relevante stakeholders om de invoering zo soepel mogelijk te maken, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, SIVI, systeemhuizen en aanbieders. 

 

 

Categorien: Privacy