Eerste Kamer verwerpt afbouw salderingsregeling

Eerste Kamer verwerpt afbouw salderingsregeling

Voorlopig goed nieuws voor mensen met zonnepanelen of voor mensen die zonnepanelen overwegen: het wetsvoorstel waarmee de salderingsregeling zou worden afgebouwd is verworpen door de Eerste Kamer. 

De salderingsregeling houdt in dat eigenaren van zonnepanelen die meer elektriciteit opwekken dan ze gebruiken, dat overschot terugleveren aan het energienet. Het gaat hierbij om zogenaamde 'kleinverbruikers' en niet om bedrijven. De energieleverancier geeft een vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit. Het wetsvoorstel bepaalde dat kleinverbruikers vanaf 1 januari 2025 niet langer volledig voor de teruggeleverde van elektriciteit zouden worden gecompenseerd. De saldering zou in zes jaar worden afgebouwd naar 0%.  

Begin 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Maar nu heeft de Eerste Kamer op 13 februari 2024 het wetsvoorstel alsnog afgewezen. Vooralsnog dus goed nieuws voor mensen met zonnepanelen. Het is uiteraard wel de vraag wat een volgend kabinet met de salderingsregeling gaat doen. De dreiging dat de regeling op een gegeven moment zal worden afgeschaft blijft uiteraard bestaan. 

Onderzoek actief klantbeheer 
De Stichting Actief Klantbeheer voert weer het jaarlijkse onderzoek uit naar de stand van zaken rondom actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. In een eerder ledenbericht hebben we dat onder de aandacht gebracht. Het online onderzoek staat nog open. Meedoen kan via deze link.