Eerste Kamer stelt stemming Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie opnieuw uit

Eerste Kamer stelt stemming Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie opnieuw uit

Gisteravond is de behandeling van het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in een derde termijn afgerond. Hoewel de Eerste Kamer de doelstelling van de wet steunt (het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt), heeft een deel van de Kamer nog twijfels of de wet wel het beoogde effect heeft en uitvoerbaar zal zijn voor kleinere bedrijven.

Om deze reden hebben partijen (VVD en CU) een motie ingediend om pas over het wetsvoorstel te stemmen als er een pilot (gezaghebbend en onafhankelijk) is uitgevoerd waaruit moet blijken of het opstellen van een werkwijze voor werving en selectie leidt tot meer kennis en een kritisch bewustzijn bij werkgevers om niet discriminerend te handelen. Ook moet uit de pilot blijken of de wet uitvoerbaar is. In de motie wordt gevraagd de resultaten van dit onderzoek af te wachten voordat er over het wetsvoorstel wordt gestemd.

Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over deze motie en afhankelijk van de uitkomst over het wetsvoorstel.