Eerste Kamer behandelt volgende week Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Eerste Kamer behandelt volgende week Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Na eerder enkele malen te zijn uitgesteld staat voor volgende week dinsdag de behandeling van het Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer gepland.

Het wetsvoorstel richt zich op de aanpak en preventie van discriminatie op de arbeidsmarkt. Kern van het wetsvoorstel is dat werkgevers een werkwijze moeten hebben en naleven die gelijke kansen biedt in het proces van werving en selectie. Werkgevers met meer dan 25 medewerkers moeten de werkwijze schriftelijk vastleggen. De inhoud van de werkwijze is wettelijk geregeld, o.a. via een nadere uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur. De Arbeidsinspectie krijgt op dit punt handhavende bevoegdheden.

Zie voor meer informatie over deze wet ons kennisdossier Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.