Eerste deel privacy serie in VVP Ken-je-Vak

Nieuws
geplaatst op 9-10-2017  

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Met ons Privacy-programma helpen we de invoering van deze regels in je bedrijf te vereenvoudigen. Als onderdeel van dit programma publiceren we iedere maand een kennisartikel in VVP. Het eerste introductie-artikel is vorige week gepubliceerd.

In het artikel wordt kort de achtergrond en reikwijdte van de nieuwe privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geschetst. Verder wordt ingegaan op de redenen die in de AVG zijn opgesomd op grond waarvan verwerking rechtmatig kan zijn. Belangrijke grondslagen voor financieel dienstverleners: toestemming van betrokkenen, uitvoering van een overeenkomst met betrokkene, voldoen aan regelgeving en het gerechtvaardigd belang van de financieel dienstverlener.

Lees het hele artikel

Volg onze berichten over privacy

Categorien: Privacy