Eerste aanbieders aangesloten op Adfiz Prestatie Onderzoek

Nieuws
geplaatst op 19-6-2018  

Het Adfiz Prestatie Onderzoek maakt transparant hoe adviseurs de kwaliteit van aanbieders waarderen. Hierdoor wordt inzichtelijk welke kwaliteit aanbieders leveren; voor klanten een belangrijk criterium naast prijs en voorwaarden. In de afgelopen maanden is het onderzoek doorontwikkeld en heb je de uitnodiging van onderzoeksbureau CYS ontvangen om deel te nemen. De eerste verzekeraars (Aegon, Allianz, Klaverblad, Nh1816 en TAF) zijn nu ook aangesloten op het nieuwe Adfiz Prestatie Onderzoek dashboard om zo hun beoordelingen te kunnen inzien. 

Wat is nieuw? 

De scope van het onderzoek is uitgebreid met twee nieuwe categorieën: hypotheken en zorg. Het onderzoek concentreert zich op de criteria die de respondent aangeeft belangrijk te vinden en vraagt dieper door wat de tevredenheid of ontevredenheid vooral veroorzaakt. Dit gaat adviseurs en aanbieders meer specifieke inzichten opleveren in de performance van de aanbieder. 

Misschien wel het meest opvallend is echter de aankondiging van vier nieuwe prijscategorieën. We kiezen ervoor prijzen te koppelen aan vier belangrijke actuele thema’s in de samenwerking met verzekeraars: ketenefficiency, onverzekerbaarheid en het klantbelang centraal bij claimbehandeling en waardeoverdracht.  Bij de prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 zullen er dus zeker verrassingen zijn. 

Geen lid, wel meedoen?  

Voor de volgende stap in het onderzoek is Adfiz de samenwerking aangegaan met een nieuw onderzoeksbureau, CYS. Leden van Adfiz ontvangen de komende weken gefaseerd een uitnodiging tot deelname aan het onderzoek. Niet-leden zijn meer dan welkom om hun mening te geven, zij kunnen hiervoor terecht op https://www.adfiz.nl/prestatieonderzoek