Een nadere kennismaking met Max Mouwen, CEO van ANVA

Een nadere kennismaking met Max Mouwen, CEO van ANVA

Eind 2021 trad Max Mouwen aan als nieuwe CEO van ANVASamen met Justin Schlee als Chief Product Owner (CPO) vormt hij het directieteam van ANVA. Hij sprak veel collega’s, stakeholders en vooral klanten om zich de intermediaire wereld eigen te maken. Een half jaar verder weet hij goed waar hij met ANVA naar toe wil en deelt zijn ervaringen en visie graag met de buitenwacht.

Max startte zijn carrière met een studie bedrijfskunde en heeft voor verschillende banken en een verzekeraar gewerkt. Hij richtte zich de afgelopen jaren met name op innovatie en business development, was betrokken bij de start van e-commerce en internetbankieren. Vanuit diverse posities richtte hij zich steeds meer op bedrijfstransformaties, waarbij digitalisering veelal de aanleiding was. Hij is volgens eigen zeggen geen “hard core IT’er”, maar focust vooral op de bedrijfscontext eromheen en de daarbij horende betekenis voor klanten en maatschappij.

Fotografisch reisdoel

Waar Max bekend was in bank- en verzekeringssector, opende voor hem binnen het land van intermediairs een nieuwe wereld. Om zich deze deelsector snel eigen te maken dook hij in de verschillende processen en sprak hij bovenal veel ANVA klanten. Hij vertelt: “Dat waren open, mooie en goede gesprekken. Ieder met complimenten, maar ook voorzien van kritiek”.

Gebaseerd op de optelsom van ervaringen, gesprekken en het business model van ANVA vormde Max een organisatorische foto van de huidige stand van zaken. Als reislustige CEO ziet hij deze foto als herinnering aan hetgeen ANVA de afgelopen ruim 45 jaar heeft opgebouwd. “Een mooi vertrekpunt waar we als directie, maar ook zeker met alle medewerkers, een nieuw reisdoel vanuit hebben geformuleerd”. Een inspirerend, verstrekkend en ambitieus reisdoel om wel te verstaan. Nu is het zaak om samen de gap tussen hoe het momenteel gaat, waar we naar toe willen en waar we over een paar jaar willen staan te verkleinen.

ANVA’s zingeving

“Om als mens succesvol te zijn richten we ons op vakmanschap, leervermogen en intermenselijke vaardigheden”, start Max. “Om een organisatie succesvol te maken is zingeving ook heel belangrijk. Zingeving ontleen je niet alleen aan het verleden, maar ook aan wat klanten van je verwachten en wat de trends zijn binnen en buiten de branche. Je wil inspelen op toekomstige behoeftes, die ontstaat uit trends. Dat betekent natuurlijk niet dat wij binnen ANVA niet meer hoeven te voorzien in de huidige klantbehoeften. Zeker niet! Sterker nog: daar zit op dit moment de grootste prioriteit en uitdaging voor ANVA”.

De krachtige en door veel kantoren gebruikte ANVA Backoffice software heeft in de afgelopen jaren de verzekeringssector immers veel gebracht. Tegelijkertijd vormt de Backoffice op softwaregebied ook direct de grootste uitdaging. Max: “De vele klantversies die in het verleden vanuit een hele goede intentie gebouwd zijn creëren nu onze vastloper. Iedere klant vindt zichzelf geheel terecht uniek. Maar wanneer wij nu niet naar een geconfigureerde standaardisering toewerken, kunnen we op termijn simpelweg niet meer moderniseren”.

De weg naar geconfigureerde standaardisatie

Om deze geconfigureerde standaardisatie te bereiken wil ANVA het aantal versies van de Backoffice terugbrengen. “We hebben al veel ervaring met nieuwe technologie, dat is het goede nieuws. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in een datawarehouse en inmiddels werken we volgens een open API strategie. Uiteraard volgens een gecontroleerd model, zodat niet zomaar iedereen bij de data kan. Samen met onze klanten én onze partners zullen we de vernieuwing gaan vormgeven. Daarvoor zullen we ons partnermodel nog effectiever en efficiënter gaan inrichten. Zo kunnen we ontdekken hoe we het voor onze klanten nog makkelijker en beter kunnen maken. Bovendien zullen we nieuwe collega’s aantrekken en opleiden om onze Backoffice te versterken en vragen we de bereidheid om terug te gaan van allerlei maatwerk naar meer geconfigureerde standaardisatie. Los maatwerk is nou eenmaal niet meer van deze tijd en vol te houden”, aldus Max.

Hij vervolgt: “Natuurlijk zullen we ons best doen om elke klant uniek op de kaart te zetten, maar onder de motorkap zullen we naar een geconfigureerde standaardisering toe gaan werken. De Backoffice is alleen toekomstvast als we onze vernieuwing op de laatste versie  beschikbaar stellen. Dat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat deze versie van goede kwaliteit is, waardoor het vertrouwen onder onze klanten groeit om altijd op de laatste versie te willen werken. De applicatievernieuwing en cloud based aanpak zal intensiever contact met onze klanten teweeg brengen.”

Financieel gezond Nederland

Ondanks dat de ANVA Backoffice al 27 jaar bestaat, ziet Max het nog altijd als de motor van ANVA. “Het is enorm belangrijk en krachtig. Er worden miljoenen polissen razendsnel verwerkt. Juist daarom is het van belang om de vernieuwing bij de Backoffice te beginnen”. Deze verbeterslag pakt ANVA uiteraard samen op met klanten en meerdere branchegenoten.

Grootaandeelhouder Adfiz heeft als missie om Nederland financieel gezond te maken en te houden. Daar kan Max zich zeer in vinden. “Ik vind dat ANVA daar een nadrukkelijke rol in moet nemen. Dat doen we al, door een belangrijk platform te bieden dat intermediairs helpt om goed verzekeringsadvies te kunnen geven”. De behoefte aan financieel advies bij organisaties en consumenten is echter groot en zal de komende jaren nog meer gaan groeien. Zij (particulieren en organisaties) die het advies het meeste nodig hebben, kunnen en/of willen dit te vaak niet betalen. De rol van intermediairs blijft daardoor zeker de komende tien jaar heel erg belangrijk. “In mijn ogen moeten politiek Nederland en de daarbij horende regelgeving de condities gaan scheppen, zodat het ook door iedereen kan worden ingezet. Digitalisering is daarin een heel belangrijke sleutel. Als dat lukt, kan ANVA een steentje bijdragen aan het gemakkelijker en goedkoper beschikbaar stellen van financieel advies, waar omgaan met risico’s vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van is en blijft”, sluit Max af.