Een greep uit de ledenberichten van september 2019

Nieuws
geplaatst op 1-10-2019  

Iedere eerste werkdag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

 • Op woensdag 18 september organiseerden we het Zakelijk Platform. Deze zesde editie stond in het teken van de juiste mensen vinden, behouden en helpen bij hun ontwikkeling. Aansluitend vonden vier expertsessie plaats. De verslagen daarvan vind je hier en hier. 
 • Het ministerie van Financiën wil de bijdrage van adviseurs aan de toezichtkosten van de AFM vanaf 2020 baseren op omzet in plaats van fte. We hebben in de consultatie gevraagd om een nadere toelichting op de overwegingen tot aanpassing van de maatstaf. 
 • We hebben een meeting gehad met CDA-Kamerlid Erik Ronnes. Onderwerpen op de agenda waren onder andere de vervolgacties op de evaluatie van het provisieverbod en de actuele vraagstukken in de woningmarkt.

Hypotheken 

 • We hebben een modelbrief toegevoegd aan het dossier Aflossingsvrij. Deze brief kun je gebruiken om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen die een verhoogd risico lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen. 
 • In de consultatie van de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020 hebben we erop gewezen dat ook bij verhogingen voor energiebesparende voorzieningen advies wel degelijk van belang kan zijn. Daarnaast vroegen we opnieuw aandacht voor de forse knelpunten die de hypotheekmarkt nog altijd kent.

Zorg en inkomen 

 • Veel adviseurs hebben van ONVZ een brief ontvangen waarin een verlaging van de provisie per 1 januari 2020 wordt aangekondigd. Wij hebben bij ONVZ aangegeven dat door eenzijdige verlagingen van de provisie de klantbediening in gevaar wordt gebracht. 
 • In augustus hebben wij het Adfiz Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken gelanceerd. Dit overzicht is nu verder uitgebreid. 
 • Voorafgaand aan het Zakelijk Platform organiseerden we samen met het Verbond een mini seminar over de Verzuim-ontzorgverzekering.

Pensioenen 

 • Het kabinet heeft in de miljoenennota aangekondigd om de fiscale facilitering van het sparen voor pensioen binnen de derde pensioenpijler gelijk te trekken met de tweede pensioenpijler. 
 • In het voorjaar hebben wij onze zorgen geuit over de kosten waarmee werkgevers te maken krijgen bij automatische uitbreiding waardeoverdracht kleine pensioenen. Minister Koolmees heeft aangegeven deze en andere gevolgen nader te willen onderzoeken.

Overige 

 • Wil je aan de slag gaan met actief klantbeheer? Volg (met korting) de leergang Actief klantbeheer van Helder Beheerd.  
 • Dinsdag 17 september stond in het teken van Prinsjesdag. Voor onze sector relevante zaken lees je hier en hier. 
 • We hebben onze website verrijkt met een kennisdossier Nationaal Regime. Onderdeel hiervan is een stappenplan dat inzicht biedt en helpt aan de eisen te voldoen. 
 • Kifid heeft twee uitspraken gepubliceerd over zorgplicht bij de ORV. Deze bieden enerzijds meer duidelijkheid, maar roepen ook nieuwe vragen op. 
 • Onlangs is een consultatie gehouden van de Wet nadere beloningsmaatregelen. In het voorstel zijn nieuwe maatregelen opgenomen om uitwassen in beloningen in de financiële sector aan te pakken. We hebben onze zorgen geuit over de gevolgen ervan voor de sector. 
Categorien: Vereniging