Een greep uit de ledenberichten van oktober 2019

Nieuws
geplaatst op 4-11-2019  

Iedere eerste werkdag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.     

Adfiz  

 • Wim Heeres verlaat het bestuur van Adfiz 
 • Op 6 november organiseren we onze ALV. Het voorzitten van deze vergadering is meteen ook de laatste bestuursdaad van onze voorzitter Wim Heeres. Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via onze site. Voorafgaand aan de ALV organiseren we een miniseminar Nationaal Regime 
 • De agenda en stukken voor de ALV kun je hier alvast bekijken. 
 • We hebben onze samenwerking met VVP geïntensiveerd. Zo is er nu onder andere een prominente plek voor ons in de VVP app. 
 • Enno Wiertsema heeft deelgenomen aan de AM-serie Het Consult, waar de gevolgen van de Kifid-uitspraak over orv’s werden besproken.

Hypotheken 

 • Het Waarborgfonds Eigen Woningen bekendgemaakt dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG komt te vervallen. Een modeltekst om je klanten hierover te informeren vind je hier.

Zorg en inkomen 

Pensioenen 

Cyber 

Overige 

 • We hebben de gevolgen van het Nationaal Regime voor de bedrijfsvoering verder toegelicht. Onderdeel hiervan is een stappenplan dat inzicht biedt en helpt aan de eisen te voldoen. 
 • Adfiz beleidsmedewerker Ludger de Bruijn was in Helsinki voor een bijeenkomst van Bipar, onze Europese koepelorganisatie. 
 • Ongeveer 2 weken geleden publiceerden we een bericht waarin AM 100 vrijkaarten aanbood voor de AM-dag. We hebben geen inzicht in het aantal leden dat al van deze actie gebruik heeft gemaakt, maar wil je daar heen, dan loont het de moeite om te kijken of er nog vrijkaarten zijn. 
 • Midglas scoort een volledig groene SWO, Ansvaridea is in overleg met ons tot een verbeterde SWO gekomen,  
 • Uitkomsten gesprekken Adfiz met NN. 
 • NIBE SVV organiseert een webinar zorgplicht, deelname is gratis. 
 • Er zijn Kamervragen gesteld over de aanpassing van de dekking voor hagelschade aan zonnepanelen door FBTO. 
 • Minister Hoekstra heeft de Kamer geïnformeerd over het actieplan consumentenkeuzes 
 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt op 1 januari in werking. Wij gaan je helpen om aan de nieuwe regels te voldoen 
Categorien: Vereniging